1358/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av luftfartsavtalet med konungariket Thailand

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Bangkok den 28 november 1996 genom notväxling ingångna avtalet om ändring av luftfartsavtalet mellan republiken Finlands regering och konungariket Thailands regering (FördrS 22/86) är i kraft från den 28 november 1996 som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 7 januari 1997.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 100/1996)

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.