1357/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om gränsen mellan havszonerna i Finska viken och norra Östersjön

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Helsingfors den 18 oktober 1996 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken Estland om gränsen mellan havszonerna i Finska viken och norra Östersjön, i vilken vissa bestäubelser godkänts av riksdagen den 20 nubember 1996 och vilken republikens presubent godkänt den 5 december 1996 och beträffande vilken noterna om dess godkäubande utväxlats den 23 december 1996, truber i kraft den 7 januari 1997 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 7 januari 1997.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 99/1996)

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.