1327/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Finansministeriets beslut om ändring av beslutet om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier

Finansministeriet har

fogat ett nytt 3 mom. till 3 § i sitt beslut av den 29 december 1994 om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier (1539/1994) som följer:

3 §
Värdering av egendom

I fråga om ett bolag vars räkenskapsperiod löper ut den 30 september eller tidigare betraktas vid tillämpningen av denna paragraf i avvikelse från 1 mom. som beskattningsvärdet av bolagets fastighet, byggnad eller konstruktion samt det sammanlagda beskattningsvärdet av värdepapper beskattningsvärdet för året före det år som föregick skatteåret.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997. Beslutet tillämpas första gången när beskattningsvärdena och de matematiska värdena av aktier räknas ut för 1998.

Helsingfors den 30 december 1996

Minister
Arja Alho

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.