1317/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 7 a § 3 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 1482/1995, beslutat:

1 §

I 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient för 1997 är 0,0450.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.