1316/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 12 § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 12 b § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 979/1993, beslutat:

1 §

I 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift är 4,5 procent för 1997.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.