1315/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om redovisning av den avgift som avses i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring

På föredragning av social- och hälsovårdsministern bestäms med stöd av 58 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådant detta lagrum lyder i lagen 1204/1996:

1 §

En medlemsanstalt som avses i 30 a § 5 mom. lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) skall för varje kalenderår, senast den 30 januari följande år, till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund redovisa den avgift som avses i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring.

Medlemsanstalterna skall på det sätt som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund bestämmer betala förskott till förbundet på den avgift som avses i 1 mom. Det betalda förskottet beaktas då varje försäkringsanstalts slutliga avgift fastställs.

2 §

Om en medlemsanstalt inte betalar avgiften enligt 58 § senast den förfallodag som anges i 1 § 1 mom. eller sådant förskott som avses i 2 mom. senast den förfallodag som förbundet bestämmer, skall medlemsanstalten för dröjsmålstiden betala dröjsmålsränta enligt den räntefot som nämns i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982).

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.