1309/1996

Given i Helsingfors den 27 september 1996

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av överenskommelsen med Canada om social trygghet och i ändringen av avtalsregleringen med Québec om social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Ottawa den 2 november 1994 ingångna protokollet om ändring av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Canada om social trygghet och i den i Québec den 12 juli 1995 ingångna ändringen av avtalsregleringen mellan Finland och Québec om social trygghet är, för så vitt de hör till lagstiftningens område, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 98/1996
ShUB 15/1996
RSv 111/1996

Helsingfors den 27 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.