1304/1996

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om försvarshögskolan

På föredragning av försvarsministern

ändras 13 § 2 mom. förordningen den 20 juli 1992 om försvarshögskolan (668/1992) och

fogas till förordningen en ny 29 b § som följer:

13 §

Av den som utbildas till officer för flygtjänstuppgifter fordras dessutom vad som stadgas i förordningen om militär luftfart (387/1996).

29 b §

Den som är missnöjd med ett beslut som avses i 22 § 3 mom. eller 23 § 3 mom. eller ett beslut som har meddelats med anledning av rättelse som yrkas enligt 28 § får söka ändring i beslutet på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). [ Den märkta texten har rättat (1997), Originaltexten lydde: i lagen om ändringssökande i förvaltnings- ärenden (586/1996). ]


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.