1290/1996

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1996

Utrikesministeriets meddelande om ministeriets beslut om grunderna för beviljande av diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i forordning av den 22 december 1993 (1363/93):

Utrikesministeriet har utfärdat följande beslut:

Besluts rubrik nr utfärdat träder i kraft
Utrikesministeriet beslut om grunderna för beviljande av diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa 8 4.11.1996 4.11.1996

Ovannämda beslut har publicerats i utrikesministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från utrikesministeriet, PB 176, 00160 Helsingfors, tfn (09) 1341 5387.

Helsingfors den 17 december 1996

Understatssekreterare
Eero Salovaara

Utrikesråd
Juhani Hyytiäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.