1277/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om upphävande av bestämmelser om elevens hemkommuns betalningsandel i vissa förordningar om undervisningsväsendet

På föredragning av undervisningsministern bestäms:

1 §

Genom denna förordning upphävs följande lagrum i vissa förordningen:

1) 33 a § 1 mom. förordningen den 12 oktober 1984 om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade (724/1984), sådant det lyder i förordning 1306/1992,

2) 62 § övningsskoleförordningen av den 19 april 1985 (336/1985), sådant detta lagrum lyder i förordning 819/1993,

3) 19 § förordningen den 7 april 1977 om suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (314/1977), sådant detta lagrum lyder i förordning 813/1993,

4) 20 § förordningen den 6 maj 1977 om Helsingin ranskalais-suomalainen koulu benämnda skola (373/1977), sådant detta laenum lyder i förordning av 814/1993, samt

5) 17 a § förordningen den 31 augusti 1990 om yrkesutbildningscentrer för vuxna (762/1990), sådant detta lagrum lyder i förordning 818/1993.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.