1270/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 2 § lagen om friluftsliv

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juli 1973 om friluftsliv (606/73) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 15 mars 1985 (255/85), som följer:

2 §

Det ankommer på kommunen att hålla friluftsleder vilket omfattar anläggande och underhåll av lederna. Kommunen kan anförtro uppgiften åt ett lämpligt samfund.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 223/1996
FvUB 26/1996
RSv 240/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.