1263/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 14 § lagen om skatteförvaltningen

I enlighet riksdagens beslut

ändras 14 § 4 mom. lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) som följer:

14 §
Ikraftträdande

De stadganden i 5 a § i den genom denna lag upphävda lagen om skatteförvaltningen som gäller rätt att lämna uppgifter på eget initiativ tillämpas dock till utgången av 1997.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 239/1996
StaUB 47/1996
RSv 252/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.