1262/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 64 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 64 § lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) ett nytt 4 mom. som följer:

64 §
Betalning av skatt och beskattningsförfarandet

På hemlighållande och överlåtelse av uppgifter och handlingar som gäller överlåtelseskatt samt på brott mot tystnadsplikten tillämpas stadgandena i 100 c, 100 d, 101 a och 101 b § lagen angående stämpelskatt till utgången av 1997.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 239/1996
StaUB 47/1996
RSv 252/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.