1218/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om bostadsbidrag för pensionstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 27 juli 1979 om bostadsbidrag för pensionstagare (642/1979) 7 § och

ändras 8 § som följer:

8 §

Angående undertecknandet av sådan expedition av folkpensionsanstalten, som rör bostadsbidrag, gäller vad som i 14 § 2 mom. folkpensionsförordningen bestäms om undertecknande av expedition av folkpensionsanstalten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.