1207/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 2 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 kap. 5 § 4 mom. lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79), sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (389/95), som följer:

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

5 §

Om koncession för försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring bestäms i lagen om pension för arbetstagare (395/61). Beträffande rätten att bedriva lagstadgad olycksfallsförsäkring gäller vad som bestäms i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 227/1996
ShUB 39/1996
RSv 235/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.