1181/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 6 § 1 mom. lagen om ombildande av Bilregistercentralen till ett aktiebolag samt om vissa uppgifter för detta bolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom. lagen den 18 december 1995 om ombildande av Bilregistercentralen till ett aktiebolag samt om vissa uppgifter för detta bolag (1591/95) som följer:

6 §

Bolaget skall till utgången av 1998 enligt vad som därom stadgas eller bestäms särskilt

1) sköta uppgifter som hänför sig till förarexamina, körkort och förarundervisning, samt

2) sköta uppgifter som hänför sig till certi-fikat som berättigar till transport av farliga ämnen, till körtillståndsprov och till utbildning för körtillstånd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 207/1996
TrUB 9/1996
RSv 210/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.