1171/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/1985) 1 § 3 mom. som följer:

1 §

Denna lag gäller inte verksamhet som omfattas av lagen om pension för företagare (468/1969).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen gäller arbetsförhållanden som börjar den 1 januari 1997 eller därefter.

RP 232/1996
ShUB 41/1996
RSv 247/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.