1139/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/1987) 18 § 3 mom. och 31 d §, av dessa 31 d § sådan den lyder i lag av den 3 augusti 1992 (717/1992), samt

ändras 1 § 5 mom. och 20 § 3 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 5 mom. i lag av den 31 augusti 1990 (764/1990) och 20 § 3 mom. i lag av den 29 april 1994 (307/1994), som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Om yrkesutbildningscentrer för vuxna och riksomfattande särskilda yrkesläroanstalter stadgas särskilt.


20 §
Läroplanerna

Om undervisningen inom den grundläggande yrkesutbildning för vuxna som syftar till yrkesinriktad grundexamen enligt lagen om yrkesexamina beslutar läroanstalten enligt grunderna för examina.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 186/1886
KuUB 18/1996
RSv 207/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.