1110/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdelsestadgandet i lagen den 30 december 1992 om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (1539/92) ett nytt 21 mom. som följer:


21. Utan hinder av vad som stadgas ovan kan det länsskatteverk som verkställer beskattningen av särskilda skäl, när detta är nödvändigt för att ett företag skall kunna fortsätta sin verksamhet och bevara arbetesillfällena, på ansökan bevilja företaget tilestånd att använda övergångsreserveringen eller en del av den eller räkna den eller en del av den som skattepliktig inkomst under skatteåret 1998 eller 1999. Ansökan skall göras innan beskattningen har slutförts för det skatteår under vilket övergångsreservesingen senast hade bort användas eller räknas som skattepliktig inkomst.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 106/1996
LM 62/1995
LM 45/1996
StaUB 40/1996
RSv 202/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.