1089/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Förordning om ändring av 15 och 33 §§ förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992), av dessa lagrum 15 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1648/1992, som följer:

15 §
Långvarig anstaltsvård

Hos personer i långvarig anstaltsvård uppbärs en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften kan uppgå till högst 80 procent av patientens månadsinkomster. Avgiften får dock bestämmas vara högst så stor att den som får vård månatligen till sitt förfogande har minst 450 mark. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.


33 §
Bruksmedel för personlig bruk

När kommunen uppbär en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § klientsavgifslagen, skall kommunen lämna minst 20 prosent av nettoinkomsterna för hans personliga bruk, dock minst 450 mark. När den som är i långvarig anstaltsvård får fronttillägg skall för hans personliga bruk lämnas minst 450 mark och fronttillägget.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.