1083/1996

Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 1997

Skattestyrelsen har med stöd av 1 § 3 mom. förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78), sådant det lyder i förordningen den 12 november 1982 (811/82), givit följande förteckning över de kommunala inkomstskattesatserna samt den uttaxering per skattöre av kyrkoskatt till församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, som fastställts för räkenskapsåret 1997.


Förteckning

Helsingfors den 5 december 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Päivi Lilja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.