1057/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av lagen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. 1 a § lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff, sådant detta lagrum lyder i lag av den 19 april 1991 (703/91), ett nytt 4 mom. som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om fängelsestraff och om förvandlingsstraff för böter

1 a §

Om ett gemensamt samhällstjänststraff döms ut i stället för ett fängelsestraff som har gått i verkställighet och ett fängelsestraff som döms ut för ett annat brott, skall verkställigheten av fängelsestraffet upphöra omedelbart när meddelande om det gemensamma straffet har erhållits.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 144/1996
LaUB 15/1996
RSv 204/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.