1047/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av 6 § semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 mom. semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/73), sådant det lyder i lag av den 15 mars 1991 (530/91), som följer:

6 §
Arbetsförhållandets fortbestånd

Arbetsförhållandet anses inte heller ha avbrutits om arbetstagaren direkt övergått till ett sådant företags tjänst där bestämmandvbätten på basis av ägande, avtal eller annat arrangemang innehas av

1) den tidigare arbetsgivaren,

2) den eller de som till den tidigare arbetsgivaren står i ett sådant nära förhållande som avses i 3 § lagen om återvinning till konkursbo (758/91), eller

3) de som avses i 1 och 2 punkten gemen- samt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 191/1996
ApUB 16/1996
RSv 195/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.