1002/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av 11 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) 11 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 3 mars 1995 (312/95), och

ändras 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 21 november 1994 (985/94), som följer:

11 §

Kostnaderna för bostadsbidraget ersätts med statsmedel. Staten betalar i förskott 90 procent av beloppet av de bostadsbidrag som skall utbetalas. Omkostnaderna för verkställigheten av denna lag räknas som folkpensionsanstaltens omkostnader.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på bostadsbidrag som debiteras efter att lagen trätt i kraft. På de aebelar som staten skall betala för januari och februari 1997 tillämpas dock de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

RP 170/1996
ShUB 28/1996
RSv 175/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.