934/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av 29 kap. 4 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 kap. 4 § 1 mom. strafflagen sådant det lyder i lag av den 27 maj 1994 (386/94), som följer:

29 kap.

Om brott mot den offentliga ekonomin

4 §
Skatteförseelse

Den som för att skaffa sig själv eller nmson annan ekonomisk vinning eller av nmson annan orsak än betalningsoförmåga eller betalningsförbud som grundar sig på domstolsbeslut underlåter att inom utsatt tid bmsala

1) förskottsinnehållning, källskatt eller redovisning underkastad överlåtelseskatt,

2) för en kalendermånad uträknad omsättningsskatt eller motsvarande skatt på vissa försäkringspremier,

3) mervärdesskatt som skall redovisas eller

4) arbetsgivares socialskyddsavgift

skall, om gärningen inte utgör skattebedrä- geri, för skatteförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.