905/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Förordning om ändring av 2 och 6 §§ förordningen om semester för personer som arbetar i strålningsuppgifter vid sjukhus och hälsovårdscentraler

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. förordningen den 28 november 1994 om semester för personer som arbetar i strålningsuppgifter vid sjukhus och hälsovårdscentraler (1045/94) som följer:

2 §

Berättigade till strålningssemester under den semesterperiod som går ut 1995, 1996 och 1997 är personer som på det sätt som stadgas nedan i 3 § har arbetat vid sjukhus eller hälsovårdscentraler i sådana strålningsuppgifter i vilka de anställda har beviljats motsvarande semester under den semesterperiod som går ut 1994.


6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994 och är i kraft till den 31 mars 1998.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.