900/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om temporär ändring av 56 a § lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 56 a § lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 december 1992 (1487/92), som följer:

56 a §

För utjämning av sådana exceptionellt stora kostnader per patient som åsamkats en medlemskommun i en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt skall samkommunen ha ett utjämningssystem. Om genomförandet av utjämningssystemet stadgas närmare genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1997.

RP 167/1996
ShUB 25/1996
RSv 143/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.