893/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Förordning om ändring av 1 § förordningen om verkställigheten och tillämpningen av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § förordningen den 9 augusti 1985 om verkställigheten och tillämpningen av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om slopande av kravet på legagisation av utländska allmänna handlingar (706/1985), sådan den lyder i förordning 871/1993, som följer:

1 §

Behörig myndighet enligt 3 artikeln stycke 1 i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/1985) är i Finland i lagen om notarius publicus (287/1960) avsedda notarius publicus vid magistraterna och Ålands länsstyrelse.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.