890/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Förordning om ändring av 11 och 14 §§ reglementet för justitiekanslern i statsrådet

På föredragning av justitieministern

ändras 11 § 2 mom. och 14 § reglementet den 30 december 1992 för justitiekanslern i statsrådet (1697/1992), sådana de lyder i förordning 213/1994, som följer:

11 §

Allmänna åklagare som underlyder justitiekanslern är länsåklagare, landskapsåklagaren i landskapet Åland, häradsåklagare samt biträdande åklagare. Övriga åklagare som underlyder justitiekanslern är militärjurister samt åklagare som justitiekanslern särskilt förordnat i vissa fall.


14 §

Justitiekanslern utnämner häradsåklagarna. När tjänster som länspolisråd skall besättas, skall justitiekanslern yttra sig om de sökande.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.