886/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av 1 kap. 6 § tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 kap. 6 § 1 punkten tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87), sådan den lyder i lag av den 17 februari 1995 (213/95), som följer:

6 §
Anhållningsberättigad tjänsteman

Om anhållande beslutar en anhållningsberättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade tjänstemän är:

1) polisöverdirektören, polisdirektör, polis- överinspektör, länspolisråd, polisinspektör, länsöverkommissarie, länskommissarie, polischef, biträdande polischef, länsman, chefen och biträdande chefen för centralkriminalpolisen, chefen för centralkriminalpolisens undersökningsbyrå och chefen för centralkriminalpolisens byrå för internationella ärenden, chefen för skyddspolisen och avdelningschef vid skyddspolisen som chef för verksamhetsenhet, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, överkommissarie, kriminalkommissarie och kommissarie.Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.