884/1996

Utfärdat i Helsingfors den 21 november 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 5 a § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder temporärt ändrat i lag av den 26 april 1996 (281/1996), beslutat:

1 §

Av läkare ordinerade läkemedel, som får säljas utan recept och som används vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, ersätts som sjukvård i enlighet med det beslut som statsrådet har utfärdat med stöd av 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen.

2 §

Följande läkemedelspreparat ersätts enligt 9 § 1 mom. 1 punkten sjukförsäkringslagen:

Medel vid behandling av ulcussjukdomar 1) Alsucral mixt. 500 ml
2) Alsucral 500 mg tuggtabl. 250
3) Alsucral 1 g tuggtabl. 60, 120
4) Alsucral 1 g tabl. 60, 120
5) Antepsin 1 g dosgranulat 60, 120
6) Antepsin mixt. 600 ml, 120 x 5 ml
7) Antepsin 500 mg tabl. 100, 250
8) Antepsin 1 g tabl. 60, 120
9) Succosa mixt. 600 ml, 120 x 10 ml
Laxantia 1) Agiocur granulat
2) Duphalac pulver, mixt.
3) Fiberform granulat
4) Fiberform mix pulver
5) Importal pulver
6) Laxamucil granulat
7) Levolac mixt.
8) Loraga mixt.
9) Lunelax pulver
10) Metamucil pulver
11) Vi-Siblin granulat
12) Vi-Siblin-S granulat
Insulin 1) Actrapid injekt.
2) Humulin Mix injekt.
3) Humulin NPH injekt.
4) Humulin Regular injekt.
5) Humutard injekt.
6) Humutard Ultra injekt.
7) Insulatard Human injekt.
8) Insulin Lyhyt injekt.
9) Insulin MC Lente injekt.
10) Insulin Pitkä injekt.
11) Insulin Sekoite injekt.
12) Isuhuman Basal injekt.
13) Isuhuman Comb injekt.
14) Isuhuman Infusat injekt.
15) Isuhuman Rapid injekt.
16) Mixtard injekt.
17) Monotard injekt.
18) Protaphan injekt.
19) Ultratard injekt.
20) Velosulin Human injekt.
Antikoagulantia 1) Varidase pulver
Plasmasubstitut och infusionsvätskor 1) Natr.chlorid. isoton. spolvätska
2) Natriumklorid inf.
3) Natrosteril inf.
Antimykotika 1) Daktacort kräm
2) Daktarin kräm, liniment, puder
3) Medizol kräm
4) Pimafucin kräm
5) Pimafucort kräm, salva, liniment
Hudskyddande och uppmjukande medel 1) Calmuril kräm
2) Fenuril kräm
Medel vid psoriasis 1) Alphosyl kräm, liniment
Kortikosteroider till utvärtes bruk (minsta ersättningsgilla förpackningsstorlek 30 g eller 30 ml) 1) Apocort kräm
2) Basan-Corti lösning för hårbotten
3) Basan-Corti kräm, fet salva
4) Calmuril-Hydrokortison kräm
5) Dermacort kräm
6) Hydrocortison kräm
7) Hydrocortison lösning för hårbotten
8) Mildison fet kräm
9) Mildison Crelo lotion
10) Nutracort kräm
11) Optiderm-S-lotion liniment
12) Pantyson kräm
13) Septison kräm
14) Sibicort kräm
15) Uniderm kräm, salva
16) Uniderm liniment
Medicinska förband 1) Varitube salvstrumpa
Medel vid sjukdomar i andningsorganen 1) Glinor nässpray
2) Lecrolyn nässpray
3) Lomudal nasal nässpray
Medel vid ögonsjukdomar 1) Enuclene ögondroppar
2) Glinor ögondroppar
3) Isopto Alkaline ögondroppar
4) Isopto Plain ögondroppar
5) Lecrolyn ögondroppar
6) Liquifilm tears ögondroppar
7) Viscotears ögondroppar
Medel vid sjukdomar i urin- och könsorganen 1) Gyno-Daktarin vagitorier
2) Ovestin vagitorier, vaginalkräm
3) Pausanol vaginalkräm
Övriga läkemedel 1) Aminess tabl.
2) Guarem granulat
3) Resonium pulver
Övriga tekniska hjälpmedel 1) Aqua sterilisata spolvätska
2) Aqua sterilisata infusionsvätska
3) Aquasteril injekt./infusionsvätska
4) Steriili vesi spolvätska
Vitaminer 1) Betolvex injekt., tabl.
2) B12-Vitamin tabl.
3) Cohemin depot injekt.
4) Neuramin injekt.
5) Riboflavin tabl.
6) Vitol kaps.

På basis av den diagnos som läkaren har antecknat på receptet betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. K90.3) och Bristtillstånd hos prematurer 1) Equiday E kaps.
2) Evitol tabl., droppar
3) Ido-E tabl.

På basis av den anteckning som läkaren har gjort på receptet betalas ersättning för följande preparat då sjukdomen kräver följande slag av behandling:

Huvudsakligen parenteral nutrition under längre tid och Huvudsakligen slangmatning under längre tid 1) Beko forte tabl.
2) Neurobion injekt., tabl.
3) Neurobion forte tabl.
4) Neurovitan tabl.
5) Polybion forte tabl.
6) Trineurin injekt., tabl.

På basis av ett B-utlåtande eller en annan motsvarande utredning som baserar sig på en undersökning utförd av en specialist på det kliniska området betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Klara fall av undernäring (t.ex. E41) och Svåra kroniska tarm-, lever- och njursjurnomar (K50, K51, K52, K70, K72, K73, K74, N18) 1) Beko forte tabl.
2) Neurobion injekt., tabl.
3) Neurobion forte tabl.
4) Neurovitan tabl.
5) Polybion forte tabl.
6) Trineurin injekt., tabl.
3 §

Utöver de läkemedel som avses i 1 och 2 §§ ersätts med dem jämförbara läkemedel som tillverkas på apotek samt syre.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1996.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 19 januari 1996 om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept (36/1996).

Helsingfors den 21 november 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.