883/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Förordning om offentliggörande av den koefficient för 1997 som avses i 7 a § lagen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 7 a § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961):

1 §

Utan hinder av vad som stadgas i 9 a § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962) offentliggörs den koefficient för 1997 som avses i 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare senast den 31 december 1996.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 28 november 1996.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.