881/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Förordning om ändring av 4 § förordningen om förströelseanordningar

På föredragning av inrikesministern

ändras 4 § förordningen den 7 juni 1995 om förströelseanordningar (853/1995), som följer:

4 §
Undantag från typbesiktningsskyldighet

Typbesiktningsskyldigheten gäller inte ett redan typbesiktigat räkneverk för penningrörelsen som kan betraktas som samma modell. Som samma modell betraktas sådana räkneverk för penningrörelsen som är likadana i fråga om konstruktion, funktionsprinciper och modellbeteckning.

Typbesiktningsskyldigheten gäller inte heller ett räkneverk för penningrörelsen som har besiktigats av ett godkänt kontrollorgan i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det kan konstateras att räkneverket för penningrörelsen uppfyller de väsentliga krav som ställs på det i lagen om förströelseanordningar och denna förordning.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. utfärdar kontrollorganet till den som utövar verksamhet med förströelseanordningar ett sådant intyg för räkneverket som motsvarar beslut om godkännande.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.