879/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av 37 § lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 37 § 1 och 2 mom. lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62), sådana de lyder i lag av den 12 april 1995 (555/95), som följer:

37 §

Ersättning i ett för allt skall, om inte något annat har beslutats när den fastställdes, betalas inom tre månader från den dag då förrättningen avslutades, om inte något annat följer av 90 §.

Om betalningstiden för en ersättning har bestämts till längre än tre månader från den dag då förrättningen avslutades, skall på ersättningen betalas sex procents årlig ränta, som räknas från den dag då tre månader har förflutit från avslutandet av förrättningen. Om ersättningen inte betalas inom utsatt tid, skall på den obetalda ersättningen betalas en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 115/1996
TrUB 7/1996
RSv 118/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.