875/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 mom. lagen den 8 december 1995 om skattelättnader för gravt handikappade företagare (1393/1995) som följer:

3 §

Denna lag tillämpas då en vara har levererats eller en tjänst utförts eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk under 1995-1997.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 203/1996
StaUB 33/1996
RSv 162/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.