873/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 1996

Finansministeriets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om markens externa värde

Finansministeriet har med stöd av 4 § 3 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/1993), sådant det lyder i lag (379/1996), samt med stöd av den fullmakt som enligt detta lagrum på framställning av Finlands Bank beviljats av statsrådet

ändrat 2 § i statsrådets beslut av den 12 oktober 1996 om markens externa värde (712/1996) enligt följande:

2 §

Centralkursen för marken enligt 1 § är:

1 ecu = 5.85424 mark.

Beräknade utgående från centralkurserna mot ecun är de bilaterala centralkurserna mellan den finska marken och de till växelkursmekanismen enligt 1 § anslutna ländernas valutor följande:

100 mark = BEF 678.468
= DKK 125.474
= DEM 32.8948
= ESP 2798.41
= FRF 110.324
= IEP 13.6433
= ITL 32565.8
= LUF 678.468
= NLG 37.0636
= PTE 3371.88
= ATS 231.431

Detta beslut träder i kraft den 25 november 1996.

Helsingfors den 25 november 1996

Minister
Arja Alho

Lagstiftningsråd
Martti Anttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.