868/1996

Utfärdat i Helsingfors den 21 november 1996

Statsrådets beslut om avstående från att återkräva vissa stöd som beviljats för transportmedel i utrikestrafik

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet beslutat:

1 §

Tullstyrelsen och fordonsförvaltningscentralen kan i fråga om beviljat stöd av särskilda skäl på ansökan antingen helt eller delvis bevilja befrielse från återkrav av stöd som avses i statsrådets beslut av den 24 januari 1991 om beviljande av stöd för transportmedel i utrikestrafik (144/91) och statsrådets beslut av den 27 februari 1992 om beviljande av stöd för transportmedel i utrikestrafik (195/92) samt befrielse från betalning av ränta och dröjsmålsränta som anknyter till stödet.

2 §

Befrielse kan beviljas även i sådana fall grunden för återkrav har uppkommit innan detta beslut trätt i kraft.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 21 november 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överinspektör
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.