864/1996

Utfärdat i Helsingfors den 15 november 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om beloppet av nationellt stöd som betalas på grundval av antalet suggor

Jord- och skogsbruksministeriet har vid föredragning i dag med stöd av 12 § 6 mom. statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996 (1785/1995) bsrlutat:

1 §
Beloppet av stöd för suggor

Såsom stöd enligt 12 § 2 mom. statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996 betalas för år 1996 till producenten 1440 mark per sugga.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 22 november 1996.

Helsingfors den 15 november 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.