862/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Förordning om upphävande av 1 och 2 §§ förordningen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

På föredragning av arbetsministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs 1 och 2 §§ förordningen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (609/46), av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 18 maj 1979 (483/79).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 23 november 1996.

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.