859/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Lag om ändring av 14 § lagen om unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § lagen den 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/93), sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 juni 1996 (408/96), som följer:

14 §
Arbetsrådets utlåtande

Arbetsrådet skall avge utlåtanden i frågor som gäller tillämpningen eller tolkningen av denna lag enligt vad som stadgas i lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46).


Denna lag träder i kraft den 23 november 1996.

RP 179/1996
ApUB 12/1996
RSv 140/1996

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.