858/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Lag om ändring av 7 § lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 11 juni 1993 (509/93), som följer:

7 §

Arbetsrådet skall avge utlåtanden i frågor som gäller tillämpningen eller tolkningen av denna lag enligt vad som stadgas i lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46).


Denna lag träder i kraft den 23 november 1996.

RP 179/1996
ApUB 12/1996
RSv 140/1996

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.