857/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/78) 2 § 6 mom., sådant det lyder i lag av den 21 december 1990 (1195/90), och

ändras 2 § 5 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 21 december 1990, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

På begäran av domstolar, vederbörande ministerium eller arbetsgivarnas eller arbetstagarnas centralorganisationer skall arbetsrådet avge utlåtande om huruvida ett företag eller en inrättning skall anses vara av den arten att denna lag skall tillämpas därpå.


Denna lag träder i kraft den 23 november 1996.

RP 179/1996
ApUB 12/1996
RSv 140/1996

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.