851/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Förordning om ändring av förordningen om Reservunderofficersförbundets förtjänstkors

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 17 september 1982 om Reservunderofficersförbundets förtjänstkors (665/1982) förordningens rubrik samt 1 § och 2 § 1 punkten som följer:

Förordning

om Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundets förtjänstkors

1 §

Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto - Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundet r.y., nedan förbundet, har två förtjänstkors, förtjänstkorset och förtjänstkorset med spänne.

2 §

Förtjänstkorset kan förlänas

1) en medlem av förbundets medlemsförening som under minst femton år förtjänstfullt verkat i frivilligt försvarsarbete för främjande av förbundets eller dess medlemsförenings och reservisternas gemensamma strävanden,Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.