843/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Lag om ändring av 10 § lagen om brand- och räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 § lagen den 4 juli 1975 om brand- och räddningsväsendet (559/75) ett nytt 3 mom. som följer:

10 §

Kommunfullmäktige får efter prövning besluta att någon brandnämnd inte skall tillsättas. Om kommunen inte har någon brandnämnd, sköts nämndens uppgifter av

kommunstyrelsen eller av den nämnd som kommunfullmäktige bestämmer.


Denna lag träder i kraft den första januari 1997.

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.