815/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 7 § lagen om verkställighet av bötesstraff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § lagen den 20 juni 1963 om verkställighet av bötesstraff (318/63), sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 december 1984 (869/84), som följer:

7 §

Utmätningsmannen får uppdra verkställighet som avses i denna lag åt en biträdande utmätningsman. Om biträdande utmätningsman gäller då med de begränsningar som anges i 1 kap. 5 § utsökningslagen vad som stadgas om utmätningsman, och han har rätt att stämma in den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff samt efter det att förvandlingsstraff har blivit bestämt vidta behövliga åtgärder för att den dömde skall kunna förpassas att avtjäna sitt straff.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.