809/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 2 § hovrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. hovrättslagen av den 21 januari 1994 (56/94) som följer:

2 §
Hovrättens uppgifter

Hovrätten behandlar besvär och klagan över tingsrättens avgöranden.Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.