806/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 58 § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 58 § 1 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) som följer:

58 §

Om social- och hälsovårdsministeriet finner att pensionskassan har förfarit i strid med lag, kan ministeriet förbjuda verkställigheten av ett felaktigt beslut. Om beslutet redan har verkställts, kan ministeriet ålägga pensionskassan att vidta åtgärder för att uppnå en rättelse. Ministeriet kan förena ett förbud eller en uppmaning med vite. I beslutet om föreläggande av vite får ändring inte sökas genom besvär. Vitet döms ut av länsstyrelsen i Nylands län.Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.