798/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 7 § lagen om fornminnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 3 mom. lagen den 17 juni 1963 om fornminnen (295/63) som följer:

7 §

Utgör den fastighet, inom vars område skyddsområdet är beläget, pant för fordran eller rätt att uppbära en återkommande inkomst i pengar eller varor, skall den ersättning om vilken stadgas i denna paragraf deponeras hos länsstyrelsen och fördelas så som stadgas om köpesumman för utmätt egendom. Innehavaren av en panträtt har samma rätt till det deponerade ersättningsbeloppet som till fastigheten. En deponering får dock inte göras, om panträttsinnehavarens samtycke till att ersättningen inte deponeras föreligger eller om olägenheten till följd av att den förmån som skall ersättas är ringa inte skall anses ha minskat säkerhetens värde nämnvärt.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.