785/1996

Utfärdat i Helsingfors den 1 november 1996

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 9 § förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/94) beslutat:

1 §
Beslutets tillämpningsområde

Detta beslut gäller upprättandet av ett restriktionsområde till följd av att amerikansk yngelröta konstaterats på en biodling i Eu-raåminne kommun.

2 §
Restriktionsområde

Restriktionsområdet omfattar det område som märkts ut på närslutna karta.

3 §
Bestämmelser om restriktionsområdet

Om restriktioner som skall iakttas på restriktionsområdet bestäms i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut nr 2/VLA/96 av den 4 januari 1996 om bekämpande av amerikansk yngelröta hos bin.

4 §
Undantag från restriktionerna

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning kan av särskilt motiverade skäl i enskilda fall bevilja tillstånd att på restriktionsområdet avvika från bestämmelserna i det beslut som nämns i 3 §.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1996. I enlighet med 18 § förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/94) skall beslutet iakttas genast från och med nämnda datum.

Helsingfors den 1 november 1996

Biträdande avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Veterinärinspektör
Taina Aaltonen

Karta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.