768/1996

Utfärdat i Helsingfors den 24 oktober 1996

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om kötthygien 25/VLA/96 16.10.1996 1.11.1996

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

Rådets direktiv 64/433/EEG, ändr. genom direktiv91/497/EEG; EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69 och 95/23/EG; EGT nr L 243, 11.10.1995 s. 7, kommissionens beslut 94/474/EEG; EGT nr L 194, 29.7.1994, s. 96, kommissionens beslut 84/371/EEG; EGT nr L 196, 26.7.1984, s. 46

Helsingfors den 24 oktober 1996

Biträdande avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.